ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Η επιλογή πρώτων υλών, γίνεται με κριτήριο την αξιοπιστία και την σταθερότητα των προμηθευτών μας. Συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα σφαγεία της Ολλανδίας και της Δανίας σε χοιρινό κρέας, της Γαλλίας για τα μοσχάρια μας και φυσικά της Ελλάδας για τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κοτόπουλα.

Όλες οι πρώτες ύλες φροντίζουμε να είναι υψηλής ποιότητας και οι προμηθευτές να πληρούν όλες τις προδιαγραφές σύγχρονων και εγκεκριμένων εταιρειών, που τηρούν συστήματα διασφάλισης ποιότητας και αυτοελέγχου. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H Vittos Family εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 22000: 2005 σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων διενεργεί καθημερινά οπτικούς και οργανοληπτικούς,ελέγχους από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και συστηματικούς μικροβιολογικούς ελέγχους σε διαπιστευμένα εργαστήρια αναλύσεων.

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε σύστημα ιχνηλασιμότητας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές νομοθετικές απαιτήσεις (ΕΚ Αρ.178/2002) για την ταυτοποίηση του συνόλου των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής μας, από την παραλαβή της πρώτης ύλης, την επεξεργασία έως και  την συσκευασία της.

ΥΓΙΕΙΝΗ

 Μετά το τέλος των εργασιών εφαρμόζεται πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης των εγκαταστάσεων. Χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα καθαριστικά και απολυμαντικά, από τους κορυφαίους προμηθευτές του χώρου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Vittos Family είναι πιστοποιημένη με ISO 22000:2005 από την εταιρεία EQA , η οποία δραστηριοποιείται χρόνια με σταθερότητα και αμεροληψία στο χώρο των πιστοποιήσεων.