ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα διατίθενται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη

Νωπά ή κατεψυγμένα, σε διάφορα είδη συσκευασιών

ΧΟΙΡΙΝΟ

Διατίθεται στα ακόλουθα κομμάτια κρέατος

Μισάδι

Πανσέτα

Μπριζόλα

Σπάλα

Λαιμό

Μπούτι

Ολόκληρα ή τεμαχισμένα, με οστό ή χωρίς, με δέρμα ή χωρίς, σε διάφορες συσκευασίες ,διαλεγμένα από το Νο1 Ολλανδικό Σφαγείο της Ευρώπης

ΜΟΣΧΑΡΙ

Αναρτημένα Γαλλίας

Εμπρόσθιο Ε5

Εμπρόσθιο Ε10 και τεμάχια αυτών

Μπούτια

Όλες οι διαβαθμίσεις charolais

Limousin

Blonde

Μπριζόλα Γάλακτος

Συσκευασμένα Ημιγάλακτος Ολλανδίας

Τουρτουγκίτα

Καπάκι

Ελιά

Σπάλα

Ποντίκι

Σπαλομίτα

Χτένι

Κιλότο

Στρογγυλό

Καρδιά σπάλας

Συκώτι

Πουλερικά

Ολόκληρα ή τεμαχισμένα, με οστό ή χωρίς, με δέρμα ή χωρίς, σε διάφορες συσκευασίες ,επιλεγμένα από τις καλύτερες ελληνικές πτηνοτροφικές μονάδες